Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

Luôn coi trọng việc bảo mật thông tin, vì vậy, Suonxam ưu tiên sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đảm bảo cho quá trình thanh toán diễn ra an toàn nhất.


Trách nhiệm bảo mật thanh toán của Suonxam

Suonxam luôn coi trọng việc bảo mật thông tin vì vậy chúng tôi thưởng sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình thanh toán.

Giảm thiểu và đảm bảo tốt nhất việc người ngoài sử dụng các chương trình, công cụ hay các hình thức để can thiệp vào hệ thống và làm thay đổi cấu trúc dữ liệu

Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Tất cả thông tin giao dịch đều được bảo mật trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnMục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán thẻ trên website: Suonxam,vn đều được bảo mật theo tiêu chuẩn bảo mật thanh toán theo quy định của các ngân hàng.

Ngoài ra, Suonxam còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.